Afgelopen!!

De klus is geklaard! Vrijdagavond 28 december 24.00 LT verdwenen alle calls uit de lucht en trad een onwezenlijke stilte in. Onze operators hebben in het afgelopen jaar bijna 50.000 QSO’s gemaakt met 181 DXCC entiteiten, verdeeld overĀ  31.500 CW, 12.500 Phone en 5.500 digitaal.

Nu klinkt bij ons de verzuchting: “Blij dat het er op zit, maar wat heb ik er van genoten!”. En zo is het ook. Een intensief jaar, geslaagd dankzij ieders medewerking en de belangstelling “in den lande”. Geheel aansluitend op het thema van Kulturele Hoofdstad: De Gemeenschap, met als subthema Het verbinden van mensen.

De werkgroep gaat verder met het uitschrijven van de QSL-kaarten en de verdere verwerking van de Award-aanvragen. En we hopen u weer te treffen op de banden, in goede gezondheid!!!

De HAMECC-werkgroep.