Hup Friesland

(Dit gedeelte is bestemd voor de Friese amateur).

Wij gaan onze eigen elfstedentocht maken!

Gedurende het hele jaar 2018 zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam  in de lucht brengen, zowel in HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden tegelijk. De bedoeling is om deze gelegenheid te gebruiken om Friesland te promoten, maar zeker om eens aan “deze” kant van een pile-up te zitten. Gezien eerdere ervaringen is de belangstelling voor een dergelijk evenement heel groot in de wereld. En wij zullen ze van dienst zijn!!

Iedere in Friesland gevestigde amateur met de juiste licentie, kan – voor korte of langere tijd – een stad vertegenwoordigen vanaf de eigen home-locatie, gebruik makend van de eigen apparatuur en programmatuur. Het is dus helemaal niet nodig of noodzakelijk dat een station in die stad is gevestigd, je kunt voor alle steden uitkomen. Een amateur in Leeuwarden kan rustig vanuit z’n huis voor Sloten uitkomen en die jongens in Drachten kiezen de ene maand Workum en de andere maand Dokkum en hoeven geen meter te reizen! Iedere stedenoperator kiest z’n eigen voorkeur in dag, band, mode, tijdsduur. Deze keuzes worden door de stedenoperator zelf in een agenda-systeem vastgelegd. De stedenoperator logt de QSO’s en stuurt die 1 X  per dag naar het centrale log via een ADIF-file. Dit is wel een voorwaarde voor deelname. De operator hoeft zich verder niet druk te maken over QSL-kaarten, LoTW, Clublog en QRZ.COM etc. De centrale organisatie handelt dit na 2018 verder af, samen met de certificaten/awards.

Hamlogo

Het zou natuurlijk fijn zijn dat de operator bij zijn keuzes rekening houdt met een evenredige spreiding over de beschikbare steden, modes en banden en vooral ook tijden. Het is ook een prima gelegenheid om de eigen specialismen toe te passen. Wat zou het leuk zijn om SSTV-stations of EME-stations in de lucht te brengen. Gelet op de ervaringen van andere culturele hoofdsteden kan de belangstelling uit de rest van de wereld best eens groot zijn en is een pile-up goed mogelijk.

Iedere Friese amateur kan zich nu aanmelden als “steden-operator” en zich een slag in de rondte werken, hees worden of blauwe vingers krijgen. Dat is onze kant van de 11-steden marathon. Aan de andere kant van “de lijn” werkt alles buiten Friesland (en vooral DX-stations) nog harder om alle Friese steden in CW, Phone en Digitaal op zoveel mogelijk banden te scoren. Hiermee zijn certificaten te verdienen.

Onze Pile-up

 

Steden-operator

De beoogde steden-operators zijn allemaal liefhebbers, die het leuk vinden om eens met een andersoortige activiteit mee te doen. Maar we ontkomen er natuurlijk niet aan dat de steden-operator aan een paar (voor de hand liggende en soms uitdagende) criteria moet voldoen.

Zoals:
  • Zij hebben de juiste licentie of opereren onder toezicht;
  • Zij maken gebruik van hun eigen materiaal/station;
  • Zij beschikken over een logprogramma met ADIF-export mogelijkheden; (Kan uw logprogramma logfiles maken van andere calls dan de uwe)?
  • Aan het eind van iedere dag het log uploaden naar een centraal punt;
  • Liefst kunnen uitkomen op meerdere banden in meerdere modes (geen eis of voorwaarde);
  • Ook eens ’s morgens vroeg, ’s avonds, in het weekend actief willen zijn;
  • Na aanmelding niet geheel vrijblijvend;
  • Reserveren is noodzakelijk. Jammer genoeg staan de reglementen van het AT niet toe dat we met meer dan 1 station gelijktijdig in de lucht mogen komen en het AT voor ons, ondanks de omvang van de manifestatie, geen uitzondering kan maken. Dit betekent helaas dat wanneer iemand een dag(deel) heeft gereserveerd, er geen ruimte is voor iemand anders om op hetzelfde moment op een andere band/mode actief te zijn. Dus ook een hele maand een stad adopteren kunnen we niet toestaan. In zo’n geval zou maar 1 van de friese operators die maand actief zijn.

 

Reserveren

Vanaf 1 januari 2018 is een reserveringssysteem operationeel  om de door jullie gewenste dagen en modes vast te leggen. Dit reserveringssysteem is alleen toegankelijk voor degenen die zich hebben opgegeven als operator. Deze manier van werken is helaas noodzakelijk om misbruik te voorkomen.

We willen nogmaals benadrukken dat het niet alleen om HF-activiteiten gaat. Alle mogelijkheden willen we benutten om ons te manifesteren en met elkaar een plezierige tijd te beleven. Plezierig voor de steden-operators, plezierig voor alle tegenstations.

De ideale situatie zou zijn, dat de groep operators per stad opbrengen:   Op zoveel mogelijk banden, in zoveel mogelijk modes, op verschillende tijdstippen in de lucht zijn, zodat  onze vrienden in alle continenten een kans krijgen om de elf steden te werken.

2018-calls

Niet iedere in Friesland woonachtige zendamateur zal zich aangesproken voelen om de verantwoording op zich te nemen  om een stedencall in de lucht te brengen, met alles wat daar bij komt kijken. Maar de belangstelling in de DX-wereld voor speciale roepnamen is groot en u zult verbaasd zijn over de drukte die kan ontstaan wanneer u met een speciale roepnaam in de lucht komt.

Daarom zouden we het toejuichen als u een periode in het jaar 2018 met een persoonlijke speciale roepnaam in de lucht komt. Door het cijfer in uw call tijdelijk te vervangen door 2018 kunt u zich “populair”  maken (bijv. PA2018MBD) en tegelijk in de QSO’s de doelstellingen duidelijk maken. Deze verbindingen tellen niet mee voor de Marathon, maar de belangstelling wordt daardoor wel extra aangewakkerd. Voor eventuele conflictsituaties (PA0COR en PA5COR bijv.) kan beslist een oplossing gevonden worden.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er bij u in buurt in 2018 culturele activiteiten in het kader van KH2018. Wellicht een leuke aanleiding om een portabel of mobiel station met die speciale roepnaam in de lucht te brengen. Een extra stimulans misschien….? ATV?

Een speciale roepnaam kunt u eenvoudig aanvragen bij het AT, is gratis en geldig voor 28 dagen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden.