Marathon

Reglementen en condities.

Deelname staat open voor alle radioamateurs wereldwijd, in het bezit van een geldige vergunning, alsmede alle luisteramateurs.

 Het doel is om QSO’s te maken met alle elf Friese steden en het HQ-station PI4ECC. Dit station kan tevens gebruikt worden als Joker. We zijn iedere keer met maar 1 station in de lucht, behalve in december. dan zijn alle stations actief en dus ook tegelijkertijd.

Periode:       1 januari – 28 december 2018.

Banden:    160-80-40-30-20-17-15-12-10, 6, 2 meter en 70 cm;

 Modes:      Phone, CW en Digitaal. Alleen directe verbindingen zijn toegestaan, dus geen gebruik van repeaters, internet, remote controlled etc.

Steden:

 • Januari           – Leeuwarden      – PF2018LWD
 • Februari         – Sneek                – PF2018SNK
 • Maart              – IJlst                    – PF2018YLS
 • April                – Sloten                – PF2018SLO
 • Mei                 – Bolsward           – PF2018BOL (fiets elfstedentocht)
 • Juni                – Hindeloopen     – PF2018HIN
 • Juli                 – Franeker            – PF2018FRA (PC kaatsen)
 • Augustus       – Harlingen          – PF2018HAR (Sail2018)
 • September    – Dokkum             – PF2018DOK (Admiraliteitsdagen)
 • Oktober         – Workum             – PF2018WOR (Strontrace, beurtveer en visserijdagen)
 • November     – Stavoren            – PF2018STA (Vrouwtje staart nog steeds..)

Om alsnog ontbrekende steden te kunnen werken zullen in december alle 11 stedenen PI4ECC  in de lucht zijn.

Logging:      

Deelnemers hoeven geen log van de gemaakte verbindingen op te sturen. De logs van de steden-operators zijn bepalend. Bij twijfel kan contact gemaakt worden met info@hamecc2018.eu.

Logs worden dagelijks ge-upload naar LOTW, QRZ en Clublog. Via CLUBLOG.ORG kan gecontroleerd worden of een verbinding valide is.

QSL-ing:

Alle verbindingen worden bevestigd met een QSL-kaart.

Awards:

Het ECC-award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden zijn gewerkt.

Europa                                   11 steden

Azie (regio 17, 18, 20)            8 steden

Azie    (overig)                       4 steden

Afrika                                       3 steden

Oceanie                                  2 steden

Noord-Amerika                       8 steden

Midden – zuid Amerika           3 steden.

 

Een verbinding met het HQ-station PI4ECC kan gelden voor 1 gemiste stad.

De awards worden gratis via email verstuurd. U kunt het award niet meer aanvragen. Ons log is leidend, u hoeft geen uittreksel op te sturen.

Er kan niet meer een papieren exemplaar worden aangevraagd. De kosten waren hier voor 7.50 euro (incl. verzending).

Een gouden award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden in 1 mode worden gewerkt. Onder mode wordt hier verstaan CW, Phone (alle microfoonverbindingen) en digitaal (RTTY PSK FT8 etc.)

Dit is tevens een prachtige gelegenheid om het aloude Friesland-award te behalen. Voor verdere info zie www.pi4lwd.nl

 

Luisteramateurs

luisteramateurs zenden hun log in via email (naar info@hamecc2018.eu) in tekst of ADIF-formaat wanneer zij in aanmerking willen komen voor een award. Hierbij gelden dezelfde regels als hierboven vermeld.