Marathon

Reglementen en condities.

Deelname is open voor alle radioamateurs wereldwijd, in het bezit van een geldige vergunning, alsmede alle luisteramateurs.

 Het doel is om QSO’s te maken met alle elf Friese steden en het HQ-station PI4ECC. Dit station kan tevens gebruikt worden als Joker. Jammer genoeg zijn we iedere keer met maar 1 station in de lucht. Agentschap Telecom staat ons niet toe om met meerdere stations tegelijkertijd in de lucht te zijn.

Periode:       1 januari – 31 december 2018.

Banden:    160-80-40-30-20-17-15-12-10, 6, 2 meter en 70 cm;

 Modes:      Phone, CW en Digitaal. Alleen directe verbindingen zijn toegestaan, dus geen gebruik van repeaters, internet, remote controlled etc.

Steden:

 • Januari           – Leeuwarden      – PF2018LWD
 • Februari         – Sneek                – PF2018SNK
 • Maart              – IJlst                    – PF2018YLS
 • April                – Sloten                – PF2018SLO
 • Mei                 – Bolsward           – PF2018BOL (fiets elfstedentocht)
 • Juni                – Hindeloopen     – PF2018HIN
 • Juli                 – Franeker            – PF2018FRA (PC kaatsen)
 • Augustus       – Harlingen          – PF2018HAR (Sail2018)
 • September    – Dokkum             – PF2018DOK (Admiraliteitsdagen)
 • Oktober         – Workum             – PF2018WOR (Strontrace, beurtveer en visserijdagen)
 • November     – Stavoren            – PF2018STA (Vrouwtje staart nog steeds..)

Om alsnog ontbrekende steden te kunnen werken zullen in december alle 11 steden in de lucht zijn.

Logging:      

Deelnemers hoeven geen log van de gemaakte verbindingen op te sturen. De logs van de steden-operators zijn bepalend. Bij twijfel kan contact gemaakt worden met info@hamecc2018.eu.

Logs worden dagelijks ge-upload naar LOTW en Clublog. Via CLUBLOG.ORG kan gecontroleerd worden of een verbinding valide is.

QSL-ing:

OQRS wordt geopend na de operatie. Ontvangen kaarten worden beantwoord.

Awards:

Het ECC-award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden zijn gewerkt.

Europa                                   11 steden

Azie                                         8 steden

Afrika                                     8 steden

Oceanie                                 5 steden

Noord- en Zuid Amerika      8 steden.

 

Een verbinding met het HQ-station PI4ECC kan gelden voor 1 gemiste stad.

De awards worden gratis via email verstuurd op aanvraag via info@hamecc2018.eu

Wanneer een papieren exemplaar wordt gewenst kan dit worden aangevraagd. De kosten bedragen hiervan 7.50 euro (incl. verzending).

Een gouden award wordt uitgereikt wanneer de benodigde steden in 1 mode worden gewerkt.

Dit is tevens een prachtige gelegenheid om het aloude Friesland-award te behalen. Voor verdere info zie www.pi4lwd.nl

 

Luisteramateurs

luisteramateurs zenden hun log in via email in ADIF-formaat wanneer zij in aanmerking willen komen voor een award. Hierbij gelden dezelfde regels als hierboven vermeld.