Donaties

Onze dank gaat uit naar al die bedrijven, instanties en personen die het door hun bijdrage mogelijk maken dat dit evenement doorgang kan vinden.
Een evenement als dit kan niet zonder uw steun en dat waarderen we in het bijzonder.

Nog geen sponsor van dit grote radio evenement?  Het kan ook nu nog en wel door een bijdrage te storten op onderstaand banknummer.

Een mailtje naar ons voor een bijdrage en vermelding van uw bedrijfsnaam stellen we op prijs.

Mocht u uw naam niet vermeld willen hebben op deze site dan respecteren we dat.

            NL 96 INGB 00072 73 777 t.n.v. Stichting HAMECC2018 te Drachten

Donaties die we inmiddels hebben ontvangen zijn van:

         De Haan Advocaten en Notarissen

       

                                                             UNIS Group