Overig

Dit heerlijke project kent niet alleen de marathon, maar ook het HQ-station Blokhuispoort (PI4ECC) met bezoek mogelijkheden en gastoperators, maar ook de Emigranten re√ľnie, speciale projecten die in 2018 in Friesland plaatsvinden

HZie op de volgende pagina’s voor nadere bijzonderheden. Gedurende de loop van het jaar kunnen deze pagina’s aangevulde worden met initiatieven uit “het veld”.

I