About

De werkgroep

In  2014 zijn afgevaardigden van de Friese VERON-afdelingen, van de VRZA-leden en de FRAG  bijeen gekomen om eens te brainstormen over de mogelijkheden om – ter gelegenheid van de manifestatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – iets te organiseren door de Friese radiozendamateurs. Doordat hier positief op werd gereageerd is in de gesprekken daaropvolgend het idee ontstaan wat verder uitgewerkt werd en gaat worden.

De werkgroep ging van start met Bernhard(PE1RQA),  Edwin(PE1PWF), Peter(PE1CDA), Roel(PD0OYF), Tom(PA2IP}, Wiebe(PA9565), Wil(PE1JRA) en Martin(PA0MBD). Toen de hoofdlijnen bekend waren konden sommige bestuursvertegenwoordigers opzij stappen en traden een aantal specialisten toe. Begin 2017 bestaat de werkgroep uit Bernhard(PE1RQA), Fokko(PA3FWZ), Robert(PD2RCW), Roel(PD0OYF) en Martin(PA0MBD).

Medio 2016 is de werkgroep opgegaan in een Stichting HAMECC2018. Het stichtingsbestuur bestaat uit een aantal leden van de voormalige werkgroep en treedt nu op als officiële vertegenwoordiger van het project. Als alle werkzaamheden in 2019 of 2020 zijn afgerond, zal de stichting ontbonden worden en eventuele resterende gelden terugvloeien naar de geldschieters of naar een goed doel.

 De Website

Het technische beheer van de site wordt uitgevoerd door Fokko(PA3FWZ), bijgestaan door Leo(PA1LDB). Bij de totstandkoming van deze website hebben, naast de werkgroepleden, ook Klaas Meijer (Tonko Fotografie) voor  Hamlogo en de stedenfoto’s en Laurens(PD9X) bijgedragen, waarvoor onze hartelijke dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *